پیچ خطرناک تولید محتوا

پیچ خطرناک تولید محتوا

پیچ خطرناک تولید محتوا خلق یک اثر کار دشواری است. می‌خواهد کشیدن نقاشی باشد،‌ دوختن لباس باشد یا نوشتن یک متن. اول در ذهنت شکلی از آنچه را می‌خواهی بسازی در نظر می‌گیری. بعد دست‌به‌کار می‌شوی. ابزار را بر می‌داری، رنگ و قلم‌مو، سوزن و نخ و پارچه، یا قلم و کاغذ را. شروع می‌کنی. […]