چگونه محتوای جذاب تولید کنیم؟ | قانون معکوس مارک منسون

چگونه محتوای جذاب تولید کنیم

مارک منسون در کتاب هنر ظریف بی‌خیالی می‌نویسد: این همان قانون معکوس است: هر چه تلاش کنید نسبت به چیزی اطمینان بیشتری داشته باشید، احساس عدم اطمینان و ناامنی بیشتری خواهید کرد. …ما نمی‌دانیم که آیا دوست‌داشتنی هستیم یا نه؛ نمی‌دانیم که چقدر جذاب هستیم؛ و نمی‌دانیم تا چه حد پتانسیل موفقیت را داریم. تنها […]