اجازه ندهید متن‌تان مثل قطار شهربازی باشد | اهمیت ساده‌نویسی

ساده‌نویسی

ساده‌نویسی ساده، روشن و کوتاه اصل مطلبت را بگو. آرایه‌های ادبی، داستان‌سرایی، شاخ و برگ دادن به مطلب و … تنها باید زمانی به کار گرفته شوند که به روشن‌تر شدن مطلب و انتقال بهتر مفهوم کمک کنند. در غیر این صورت در بهترین حالت، متن‌تان همچون قطار شهربازی است که اسباب شادی و لذت […]