ایده‌های تازه با شستن ظرف‌ها!

ایده‌های تازه با شستن ظرف‌ها!

در مسیر تولید و خلق محتوا چه به نبوغ معتقد باشیم و چه به تلاش، زحمت و پشتکار، زمان‌هایی فرا می‌رسد که احساس می‌کنیم به بن‌بست خورده‌ایم؛ انگار که هیچ خبری از ایده‌های تازه نیست، واژه‌ها از مغزمان فرار می‌کنند و ما می‌مانیم و یک برگۀ خالی که باید بنشینیم و نگاهش کنیم. این‌جور مواقع […]