چرا جستار فرم موفقی برای تولید محتوا است؟

جستار فرم موفقی برای تولید محتوا

جستار فرم موفقی برای تولید محتوا «زمانی می‌رسد که آدم از رمان‌ها بزرگ‌تر می‌شود و آن‌ها را پشت سر می‌گذارد. لااقل ازآن‌جهت که کلمات، دیگر ژرفای تازه‌ای را دربارۀ یک تجربۀ زیسته، بر آدم عیان نمی‌کنند. به نظر نمی‌رسد که رمان‌های معاصر دربارۀ زناشویی، دوستی و بیماری‌های ذهنی، چیز جدیدی به قفسۀ ادبیات اضافه کرده […]