توزیع محتوا

توزیع محتوا

محتوا و توزیع آن هیئت تحریریه روزنامه‌ای را تصور کنید که تمام روز در تلاش هستند تا روزنامه را آماده کنند. مطالب را آماده می‌کنند و بعد از بازبینی آن‌ها، به کمک صفحه‌بند چیدمان خوبی برای نوشته‌ها، تیتر‌ها و عکس‌ها تهیه می‌کنند. هنگامی‌که همه‌چیز آماده شد، روزنامه را به چاپخانه می‌فرستند. ولی پس از تحویل […]

پیچ خطرناک تولید محتوا

پیچ خطرناک تولید محتوا

پیچ خطرناک تولید محتوا خلق یک اثر کار دشواری است. می‌خواهد کشیدن نقاشی باشد،‌ دوختن لباس باشد یا نوشتن یک متن. اول در ذهنت شکلی از آنچه را می‌خواهی بسازی در نظر می‌گیری. بعد دست‌به‌کار می‌شوی. ابزار را بر می‌داری، رنگ و قلم‌مو، سوزن و نخ و پارچه، یا قلم و کاغذ را. شروع می‌کنی. […]