توزیع محتوا

توزیع محتوا

محتوا و توزیع آن هیئت تحریریه روزنامه‌ای را تصور کنید که تمام روز در تلاش هستند تا روزنامه را آماده کنند. مطالب را آماده می‌کنند و بعد از بازبینی آن‌ها، به کمک صفحه‌بند چیدمان خوبی برای نوشته‌ها، تیتر‌ها و عکس‌ها تهیه می‌کنند. هنگامی‌که همه‌چیز آماده شد، روزنامه را به چاپخانه می‌فرستند. ولی پس از تحویل […]